Ủy quyền sử dụng nhà

Tôi mua 120 m2 đất giấy tay và sau đó chủ đất có xin sửa chữa nhà (thực chất là xây dựng nhà).

Nay tôi muốn chủ đất ủy quyền nhà ở cho tôi thì tôi phải làm gì? Nếu ủy quyền được thì tôi có thể làm giấy tờ nhà ở hợp pháp hay không?

MINH HIỀN ( minhhien_1206@yahoo.com.vn)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO trả lời: Theo khoản 1d Điều 35 Luật Công chứng, người yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch phải nộp bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó.

Do không có giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng nhà đất nên người chủ nhà đất mà bạn nêu trong thư không thể làm hợp đồng ủy quyền cho bạn quản lý, sử dụng nhà đất đó. Riêng trong việc làm giấy tờ nhà đất, vì thư bạn không nêu rõ thời điểm mua đất bằng giấy tay nên để có câu trả lời cụ thể thì bạn cần liên hệ với UBND cấp huyện nơi có nhà đất để được hướng dẫn chi tiết.

Khiếu nại việc tháo dỡ nhà

Năm 2007, tôi mua một căn nhà cấp 4 bằng giấy tay, không có tranh chấp. Sau thời gian sử dụng thì căn nhà xuống cấp nên tôi đã mua vài tấm tôn để che lại chỗ rách. Tuy nhiên, cho rằng tôi xây cất nhà không phép trên đất trống, phường yêu cầu tôi tự tháo dỡ nhà trong khi tôi không có chỗ ở nào khác. Xin hỏi yêu cầu đó có đúng quy định hay không?

Ha Trang ( trangphi_1972@yahoo.com.vn)

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HÙNG trả lời: Theo các điều 19, 20 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, nếu không đồng ý với quyết định hành chính của UBND cấp xã, bạn có thể nộp đơn khiếu nại đề nghị chủ tịch UBND cấp xã giải quyết. Nếu chủ tịch UBND xã đã ra quyết định giải quyết khiếu nại mà bạn vẫn không đồng ý thì bạn có quyền khiếu nại tiếp đến chủ tịch UBND cấp huyện.

Trường hợp đó là quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì sau khi đã được chủ tịch UBND xã ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc sau khi đã được chủ tịch UBND huyện ra quyết định giải quyết khiếu nại lần hai mà vẫn không đồng ý thì bạn có quyền khởi kiện để tòa án giải quyết vụ án hành chính.

Post a Comment

Previous Post Next Post