Người mua nhà có thể tự đi sang tên mà không cần bên bán?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi đã đặt cọc một số tiền mua nhà cho bên bán và hai bên đã viết giấy mua bán tại phòng công chứng tư nhân.

Qua một số vụ việc tôi thấy có không ít trường hợp bên bán gây nhiều cớ khó dễ cho người mua. Thậm chí khi nhận gần hết tiền của người mua thì viện đủ lí do rồi bỏ trốn.

Do đó, để tránh rủi ro, tôi muốn trong đợt nộp tiền tiếp theo, ngay khi ký hợp đồng mua bán tại phòng công chứng, bên mua là tôi thanh toán tiền cho bên bán và giữ luôn hồ sơ/sổ đỏ để tự thực hiện sang tên có được không?

huephuong0908@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Thủ tục chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của pháp luật như sau:

Bước 1: Lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013:

“Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;”

Bước 2: Nộp thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ

Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ là điều kiện bắt buộc để được đăng ký biến động quyền sử dụng đất và xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Hai bên phải thỏa thuận với nhau về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Thông thường bên bán nộp thuế thu nhập cá nhân và bên mua nộp lệ phí trước bạ.

Bước 3: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất theo quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT:

“2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng gồm có:

a) Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định.

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;”

Như vậy, bên mua hoàn toàn có thể tự đăng ký biến động quyền sử dụng đất khi có đầy đủ hồ sơ và thực hiện đầy nghĩa vụ nêu trên.

Post a Comment

Previous Post Next Post