Bộ Xây dựng: Các ưu đãi cho chủ đầu tư làm nhà ở xã hội là không thực chất

(Dân trí) - Theo Bộ Xây dựng, các ưu đãi cho chủ đầu tư làm nhà ở xã hội là không thực chất. Chủ đầu tư không được hưởng mà người dân lại được hưởng nên không khuyến khích được chủ đầu tư làm nhà xã hội.

Post a Comment

Previous Post Next Post