Làm thế nào để tra cứu thông tin thửa đất nếu giấy xác nhận cấp đất bị mất?

Để tra cứu thông tin thửa đất bị mất giấy xác nhận cấp đất, người dân có thể liên hệ với các cơ quan chức năng như Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Đăng ký đất đai. Yêu cầu đơn vị có thẩm quyền cung cấp lại giấy xác nhận hoặc thông tin thửa đất theo quy trình và hồ sơ cần thiết được quy định bởi pháp luật đất đai.

Ông nội tôi có một thửa đất tại xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An được Nhà nước cấp cho người có công với cách mạng vào năm 1993, tuy nhiên giấy xác nhận cấp đất của UBND xã cấp đã bị mất nên không thể tra cứu lại được thông tin thửa đất được cấp, để gia đình tôi có thể làm thủ tục sang tên di sản ông tôi để lại.

Xin hỏi thủ tục để tra cứu lại thông tin thửa đất của ông tôi đã được cấp? Thủ tục để sang tên lại thửa đất của ông tôi (hiện đã mất) cho 5 người con với trường hợp trên? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hình minh họa

Trả lời:

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

1. Thủ tục tra cứu thông tin thửa đất được quy định tại Điều 11 của Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.

"Điều 11. Khai thác dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC được ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Khi nhận được phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác dữ liệu. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

3. Việc khai thác dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu được thực hiện theo các quy định của pháp luật."

Nội dung công dân hỏi liên quan đến việc tra cứu thông tin thửa đất cụ thể ở địa phương, do đó bạn đọc liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để tìm hiểu cụ thể về thông tin thửa đất.

2. Về thủ tục để sang tên lại thửa đất

Theo phản ánh thì thửa đất của ông nội bạn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Năm 1993 ông nội của bạn được Nhà nước cấp cho một thửa đất tại xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An do là người có công với cách mạng.

Tuy nhiên, do thông tin công dân cung cấp không rõ thông tin về việc giao đất này thực hiện ở cấp nào (cấp xã hay cấp huyện…), có giấy tờ cụ thể nào gia đình đang giữ có liên quan đến việc giao đất hay không… nên không có đủ cơ sở để trả lời cụ thể.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân hiện đã được pháp luật đất đai quy định tại các Điều 100, 101 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22 và 23 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

>> Hướng dẫn thủ tục làm sổ đỏ theo quy định mới nhất

Nội dung câu hỏi liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cụ thể của địa phương. Bạn đọc có thể liên hệ với UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai, UBND cấp huyện nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể.

Post a Comment

Previous Post Next Post