Vướng mắc trong quá trình cấp sổ đỏ

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Năm 1991, gia đình tôi có mua lại nhà của một cán bộ, nguồn gốc đất được phân. Hầu hết các cán bộ được phân đất đã làm sổ đỏ từ năm 2009 và họ không phải đóng tiền sử dụng đất.

Hồ sơ của tôi được phường Hoàng Văn Thụ gửi lên là đề nghị cấp sổ đỏ, không thu tiền sử dụng đất diện tích 50m2. Khi hồ sơ lên quận Hoàng Mai thì họ nói trường hợp đất nhà tôi là cấp sai thẩm quyền, giờ muốn có sổ thì phải nộp 400 triệu đồng. Tôi có hỏi sao tất cả các hộ trước làm không mất tiền sử dụng đất sao đến hộ nhà tôi lại mất. Bên quận trả lời luật mỗi năm một khác áp dụng tuỳ thời điểm.

Cho tôi hỏi như vậy là đúng hay sai? Bây giờ tôi phải làm thế nào để được cấp sổ đỏ cho mảnh đất của mình. Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

giangac.hoanggia@

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN

Căn cứ vào thông tin bạn cung cấp thì ngôi nhà có nguồn gốc đất được Nhà máy chỉ khâu Hà Nội phân năm 1991, sau đó đất được chủ cũ bán cho gia đình, sau đó gia đình thống nhất để 3 người đứng tên là ông Mai, ông Hữu và bà Giang. Hiện đất được sử dụng ổn định từ năm 1993, xây dựng công trình trước 1993 và đất sử dụng vào mục đích để ở, đất không tranh chấp. Năm 2017, gia đình đang đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền dựa trên những cơ sở sau:

1. Đất giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại điều này bao gồm các trường hợp người đứng đầu điểm dân cư giao đất hoặc UBND cấp xã giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ; tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác.

3. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này.

Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở hoặc công trình xây dựng khác thì diện tích còn lại không có nhà ở, công trình xây dựng được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng đang sử dụng, nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

4. Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ Nghị Định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 3 năm 2017. Điều 2 tiết 41. Bổ sung khoản 4 và khoản 5 vào Điều 63 như sau:

“4. Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất là thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế.

Thời hạn Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; thời hạn cơ quan thuế thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được thông tin địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến.”

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp của gia đình bạn thuộc trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác.

Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Post a Comment

Previous Post Next Post