Chậm đóng tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ có bị phạt?

Sau khi làm hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, tôi đã nhận được thông báo đóng tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ cho nhà đất từ tháng 5-2003. Tuy nhiên, do điều kiện tài chính khó khăn tôi vẫn chưa nộp (khi đó chưa có quy định nộp phạt từ nghị định 198/2004/NĐ-CP).

Xin hỏi, hiện tại nếu làm thủ tục để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tôi có phải nộp phạt do chậm nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ?

Xin cảm ơn.

Đặng Nguyễn Mai Vy


Trả lời

Do không có đủ thông tin nên chúng tôi không thể trả lời được bạn có bị phạt chậm nộp tiền sử dụng tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ với hành vi nêu trên hay không. Có hai trường hợp sẽ xảy ra:

+ Trong trường hợp hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất của bạn vẫn còn lưu giữ tại UBND cấp quận/huyện nơi có đất thì bạn sẽ phải nộp phạt với hành vi chậm nộp này.

+ Trường hợp hồ sơ không còn được lưu giữ thì bạn có thể tiến hành lại thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Cách tốt nhất là bạn nên liên hệ UBND quận/huyện nơi có đất để có câu trả lời cụ thể.

Post a Comment

Previous Post Next Post