Tranh chấp quyền thừa kế

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Hiện tại gia đình tôi có một mảnh vườn 1ha. Năm 2000 bố mẹ tôi có thuê máy móc về giải phóng mặt bằng và làm GCN quyền sử dụng đất đứng tên bố tôi (được sự đồng ý của ông bà và anh em trong nhà). Năm 2002 ông tôi mất, năm 2005 bà tôi mất, năm 2010 bố tôi không may qua đời.

Ít lâu sau, anh em trong nhà có tranh chấp mảnh đất trên với mẹ con tôi. Vì làm ăn xa nên mẹ tôi để mảnh đất trên cho các bác làm từ năm 2011 đến giờ. Bây giờ mẹ con tôi làm nhà trên mảnh đất đó nhưng các bác không cho và xảy ra tranh chấp. Cho tôi hỏi nếu đưa sự việc này ra tòa thì mẹ con tôi có cơ sở thắng kiện không?

Xin chân thành cảm ơn luật sư.

nguyentuan09@.....

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội

Theo thông tin bạn cung cấp thì nguồn gốc mảnh vườn là đất của ông bà. Tuy nhiên, đến năm 2000, ông bà và các anh em trong nhà đã đồng ý chuyển quyền sử dụng đất đứng tên bố bạn. Thời điểm năm 2000, áp dụng Luật Đất Đai 1998 sửa đổi bổ sung 2001: Điều 36.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo các quy định sau đây:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan quản lý đất đai ở Trung ương phát hành;

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức sử dụng đất và những đối tượng được Chính phủ quyết định giao đất. Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

3. Trong trường hợp thửa đất có nhiều cá nhân không cùng một hộ gia đình hoặc không cùng một tổ chức sử dụng, thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp đến từng tổ chức, từng hộ gia đình, từng cá nhân.

Nhà nước đã công nhận quyền sử dụng đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên thửa đất thuộc quyền quản lý, sử dụng định đoạt của bố bạn.

Tuy nhiên, cần phân biệt các trường hợp sau:

Thứ nhất: Nếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình mà bố bạn là người đứng tên. Khi bố bạn mất, quyền sử dụng đất sẽ được chia ½ cho mẹ bạn, còn lại được chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất. Ông bà bạn mất phần thừa kế sẽ chuyển cho hàng thừa kế thế vị.

Thứ hai: Nếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp riêng cho bố bạn thì đó là tài sản riêng và khi bố bạn mất di sản đó trở thành di sản thừa kế. Khi đó hàng thừa kế được xác định gồm: mẹ bạn, các con.

Mẹ bạn nên tiến hành khai nhận thừa kế tại văn phòng công chứng. Sau đó tiến hành lập bản thỏa thuận phân chia di sản, sau đó sang tên thửa đất mang tên mẹ bạn và sau đó mới tiến hành xây dựng.

Nếu có sự tranh chấp về thừa kế,mẹ bạn và các con có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có bất động sản.Thời hiệu khởi kiện kể từ ngày để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Post a Comment

Previous Post Next Post