Thủ tục tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Ba mẹ tôi có mảnh đất 860m2 ở Bình Chánh TP.HCM, vừa được cấp sổ hồng. Hiện tại, ba mẹ tôi đang định cư ở nước ngoài và muốn tách riêng cho con 1 phần đất với diện tích 5m x 27m. Phần đất đó có mục đích sử dụng trên giấy là đất giáo dục, tôi muốn chuyển thành đất ở.

Luật sư cho hỏi, thủ tục và giấy tờ cần thiết để tiến hành tách sổ, thời gian tách sổ bao lâu thì xong? Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì có phải mất phí không? Trường hợp của tôi có được miễn số tiền này hay không vì đây là đất giáo dục có thời hạn sử dụng lâu dài, nguồn gốc sử dụng đất: nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 03/04/2008 (sổ đỏ) và trước khi có sổ đỏ thì có quyết định giao đất do UB huyện Bình Chánh cấp 1992, giấy phép xây dựng cấp 1993.

Ba mẹ tôi có cần phải về Việt Nam hay có thể uỷ quyền cho tôi tự làm được không? Nếu được thì uỷ quyền ở đâu? Nội dung uỷ quyền là gì? Xin cảm ơn luật sư và mong được tư vấn trong thời gian sớm nhất.

ducminhbtv@....

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An trả lời bạn như sau:

Thứ nhất: Đất giáo dục là đất gì?

Tại Điều 10 Luật đất đai 2013 quy định về phân loại đất được căn cứ vào mục đích sử dụng đất, trong đó tại Điểm d Khoản 2 quy định như sau:

“2. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

d) Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác;”

Như vậy, có thể xác định đất giáo dục là loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp có mục đích sử dụng để xây dựng công trình sự nghiệp.

Việc sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp trong đó có đất giáo dục, đào tạo được quy định tại Điều 147 Luật đất đai, cụ thể khoản 3 quy định việc sử dụng đất xây dựng công trình này phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ hai: Chuyển mục đích sử dụng đất giáo dục sang đất ở được không?

Tại Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong đó có trường hợp quy định tại điểm e đó là:

“e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;”

Do vậy, trường hợp bạn muốn xin chuyển mục đích sử dụng đất giáo dục sang đất ở thuộc trường hợp chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở và phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 52 Luật đất đai 2013 đó là căn cứ vào: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Bạn nộp hồ sơ và liên hệ cụ thể với Văn phòng đăng ký đất đai để được hướng dẫn.

- Thứ ba, về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa.

Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị tới văn phòng đăng ký đất đai. Hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký biến động đất đai theo mẫu 09/ĐK tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;

- Giấy đề nghị tách thửa đất theo mẫu 11/ĐK tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;

- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Trường hợp thửa đất có giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất mà trong giấy tờ đó thể hiện rõ đường ranh giới chung của thửa đất với các thửa đất liền kề và hiện trạng ranh giới của thửa đất không thay đổi so với giấy tờ hiện có thì không bắt buộc phải tiến hành đo đạc lại để lập ranh giới, mốc giới thửa đất.

Về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất: Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

Thứ tư: Thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho

Theo quy định tại điểm a, d khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định:

"a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này.

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại ủy ban nhân dân cấp xã".

Bên tặng cho quyền sử dụng đất:+ Hộ chiếu hợp lệ chưa hết hạn do Việt Nam cấp hoặc Giấy xác nhận gốc là công dân Việt Nam.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bên nhận tặng cho quyền sử dụng đất:

+ CMND

Theo đó, khi thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất thì bố mẹ và bạn đến văn phòng công chứng để lập hợp đồng tặng cho bằng văn bản.

Post a Comment

Previous Post Next Post