Thẩm quyền thu hồi đất

Năm 1991, gia đình tôi có mua một miếng đất trồng điều. Đầu năm nay, chúng tôi nhận được lệnh thu hồi đất và giải tỏa mặt bằng của xã kèm theo lưu ý trong trong thời gian 15 ngày nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế.

Chúng tôi đã nộp đơn đề nghị xã nếu có thu hồi đất thì phải bồi thường nhưng gần hai tháng nay xã vẫn chưa mời lên làm việc. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì?

Nguyễn Thị Thùy Trang ( trangntt12121988@gmail.com)

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HÙNG trả lời: Bạn cần xem lại văn bản thu hồi đất do xã hay huyện ký ban hành và đâu là cơ sở pháp lý của việc thu hồi đất. Bởi lẽ theo khoản 2 Điều 44 Luật Đất đai năm 2003, UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Nếu đó là quyết định thu hồi đất của UBND huyện thì khi không đồng ý, gia đình bạn có thể nộp đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện (và sau nữa là chủ tịch UBND tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính ra tòa án huyện) để được xem xét, giải quyết.

Cũng xin lưu ý thêm, theo khoản 2 Điều 40 Nghị định 69 ngày 13-8-2009 của Chính phủ, trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng thực hiện quyết định thu hồi đất; cơ quan nhà nước đã ban hành quyết định thu hồi đất phải có quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra (nếu có). Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là đúng pháp luật thì người có đất bị thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất.

Post a Comment

Previous Post Next Post