Thắc mắc về chia tài sản thừa kế

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Bố vợ tôi có 2 vợ. Vợ cả đã mất và có 3 người con. Sau khi mất thì ông lấy vợ 2, sinh được 2 người con. Và bây giờ ông đã mất thì đất mang tên ông có phải là chia đều cho 5 người con không?

Bà vợ 2 có một ngôi nhà, sổ đỏ mang tên bà thì ngôi nhà đó sau này khi bà mất có phải chia đều cho 3 người con vợ 1 kia nữa không? Bây giờ có thể sang tên cho một người con của bà vợ 2 được không? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

thanhnhan@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An trả lời bạn như sau:

Thứ hai: Về việc chia di sản thừa kế của bố bạn.

Thời điểm bố bạn kết hôn áp dụng Luật Hôn nhân gia đình năm 2000, nếu bố bạn và vợ 2 có đăng ký kết hôn thì theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định tài sản chung của vợ chồng gồm:

1. Tài sản do vợ, chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân;

2. Thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời kỳ hôn nhân;

3. Những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân: “Những thu thập hợp pháp khác” của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có thể là tiền thưởng, tiền trợ cấp, tiền trúng thưởng xổ số, mà vợ, chồng có được hoặc tài sản mà vợ chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định tại các Điều 247, 248, 249, 250, 251 và 252 Bộ luật Dân sự... trong thời kỳ hôn nhân (điểm a khoản 3 Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000);

4. Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung;

5. Những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung;

6. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn: Sau khi kết hôn, quyền sử dụng đất mà cả vợ và chồng hoặc mỗi bên vợ hoặc chồng được Nhà nước giao, cho thuê là tài sản chung của vợ, chồng .

Quyền sử dụng đất mà có trong thời kỳ hôn nhân giữa bố bạn và vợ 2 nếu đứng tên bố bạn và không có căn cứ chứng minh là tài sản riêng thì được xem là tài sản chung khi bố bạn mất không để lại di chúc nên việc di sản thừa kế của bố bạn sẽ được chia theo pháp luật. Người vợ 2 có quyền 1/2 quyền sử dụng đất. 1/2 quyền sử dụng đất còn lại là của bố bạn sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Cụ thể, theo Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết sẽ được hưởng 1 phần di sản thừa kế của bố bạn tức căn nhà sẽ được chia đều cho những người cùng hàng thừa kế. Di sản thừa kế của bố vợ bạn được chia cho vợ 2, 5 người con bao gồm 3 người con vợ cả và 2 người con vợ hai.

Thứ 2: Về việc chia di sản thừa kế của vợ 2 của bố vợ bạn

Bà vợ 2 có một ngôi nhà, sổ đỏ mang tên bà nếu đây là tài sản riêng của vợ hai thì có toàn quyền tặng cho hoặc để lại di chúc cho con của bà.Về quan hệ giữa con riêng và mẹ kế quy định tại Điều 654 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể: Điều 654. Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế. Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 652 và Điều 653 của Bộ luật này.

Căn cứ theo quy định trên nếu con riêng và mẹ kế không có quan hệ chăm sóc nuôi dưỡng thì sẽ không được thừa kế di sản.

Trường hợp là quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng thì vợ hai có quyền định đoạt ½ quyền sử dụng đất.

Post a Comment

Previous Post Next Post