Đòi lại lối đi chung

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi có một vấn đề mong được luật sư tư vấn cụ thể:
Tôi có một miếng đất ở (đã có sổ đỏ), miếng đất của tôi nằm giữa những miếng đất khác và có một con đường dẫn vào.

Tôi mua miếng đất đó vào năm 1986, sau này tôi có thời gian đi lao động nước ngoài đến nay tôi về thì con đường dẫn vào mảnh đất của tôi đã bị những người hàng xóm xung quanh chiếm dụng để xây nhà. Vậy xin hỏi, tôi có thể yêu cầu những người hàng xóm đó trả lại con đường dẫn vào miếng đất của tôi hay không? Nếu họ không trả lại, thì tôi nên liên hệ với cơ quan nào để được giải quyết? Xin chân thành cảm ơn!

Luật sư Lê Văn Huyên – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Trường hợp con đường dẫn vào nhà bạn là lối đi chung nhưng những người hàng xóm chiếm dụng để xây nhà ở trái phép thì bạn có thể đề nghị UBND xã/phường nơi có đất can thiệp và yêu cầu những người này tháo dở nhà để trả lại lối đi chung.

Trường hợp con đường này hiện tại đã thuộc quyền sở hữu hợp pháp của những người hàng xóm và họ đã xây dựng nhà để ở thì theo quy định tại Điều 275 Bộ Luật Dân sự 2005 khi căn nhà của bạn bị vây bọc bởi bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra thì bạn có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng. Người được bạn yêu cầu có nghĩa vụ phải thực hiện yêu cầu đó. Đồng thời bạn phải đền bù cho người được bạn yêu cầu (nếu không có thỏa thuận khác).

Post a Comment

Previous Post Next Post