Muốn tặng đất cho con mà không được

Năm 2003, tôi có mua lô đất ở Củ Chi và đã được UBND huyện cấp số đỏ. Nay tôi muốn tặng cho con tôi thì đuợc biết có nguời khiếu kiện tôi về lô đất này nên UBND xã tạm dừng không thụ lý hồ sơ chuyển tên cho con tôi, như vậy có đúng không? Hiệu lực của việc khiếu kiện này từ lúc UBND huyện cấp sổ đỏ từ 2003 có còn hiệu lực không? Tôi phải làm thế nào để được giải quyết?

(Nguyễn Quan Phúc, xnktphochiminh@...)

- Trả lời:

1. Về vấn đề khiếu nại:

Theo quy định tại điều 31 Luật khiếu nại, tố cáo thì thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính mà người khiếu nại cho rằng xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của mình. Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu, thì thời gian trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Ở đây, lô đất của bạn đã có quyết định và được cấp giấy chứng nhận vào năm 2003. Nếu người đang tranh chấp với bạn khiếu nại quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này của UBND huyện Củ Chi, thì thời hiệu khiếu nại đã hết. Theo điều 32 Luật khiếu nại, tố cáo (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005), việc khiếu nại này sẽ không được thụ lý.

Như vậy, bạn cần xác định rõ “người khiếu kiện” mà bạn nêu trong câu hỏi thực hiện hành vi nào: khiếu nại việc UBND huyện Củ Chi cấp giấy chứng nhận cho bạn ? Hay gửi đơn tranh chấp quyền sử dụng đất với bạn?

2. Trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất:

Thứ nhất, theo quy định tại điều 106 Luật đất đai, người sử dụng đất được thực hiện quyền tặng cho quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau: (i) có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; (ii) đất không có tranh chấp; (iii) quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án; và (iv) đất còn trong thời hạn sử dụng.

Trong trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất của bạn, nếu có người gửi đơn tranh chấp quyền sử dụng đất thì bạn (chủ thể tặng cho) đã không đáp ứng được điều kiện luật định để thực hiện quyền tặng cho. Việc tặng cho chỉ có thể tiếp tục được thực hiện khi tranh chấp đã được giải quyết.

Thứ hai, pháp luật đất đai hiện hành không quy định về thời hiệu khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất trong trường hợp như của bạn. Do đó, khi tranh chấp diễn ra, cần phải giải quyết xong tranh chấp thì người có quyền sử dụng đất mới có thể thực hiện được quyền của mình.

Thứ ba, về thủ tục giải quyết tranh chấp:

- Theo điều 135 Luật đất đai 2003, tranh chấp đất đai phải được hòa giải tại UBND cấp xã trước khi đưa đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thời hạn hòa giải là 30 ngày kể từ ngày UBND cấp xã nhận được đơn.

- Trường hợp hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được đưa đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Do đất của bạn đã được cấp giấy chứng nhận nên theo quy định tại điều 136 Luật đất đai 2003, tranh chấp này sẽ do tòa án nhân dân thụ lý giải quyết.

Như vậy, bạn cần liên hệ với UBND xã để xúc tiến việc hòa giải với phía bên kia, và/ hoặc nếu hòa giải không thành thì gửi đơn đến TAND giải quyết.

Thạc sĩ luật ĐẶNG ANH QUÂN
( Đại học Luật TP.HCM)

Post a Comment

Previous Post Next Post