Không có hộ khẩu không hòa giải?

Hỏi: Anh em tôi có tranh chấp về tài sản ngôi nhà mà tôi đang ở, tôi có đơn yêu cầu UBND phường tổ chức buổi hòa giải giữa hai anh em tôi, nhưng cán bộ tư pháp phường trả lời do tôi không có hộ khẩu tại địa phương nên địa phương không có trách nhiệm hòa giải. Tôi xin hỏi trả lời như thế có đúng không?

Trần Được (Thịnh Liệt - Hoàng Mai)


Trả lời: Tại Điều 135 - Luật Đất đai nêu rõ khi có tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hoà giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận, các tổ chức xã hội khác để hoà giải tranh chấp đất đai.

Thời hạn hoà giải là ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nhận được đơn.

Đến nay chưa có một văn bản quy định nào buộc phải có hộ khẩu tại địa phương mới được hòa giải tranh chấp đất đai.

Nhà nước ta luôn khuyến khích các bên có tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc thông qua việc hòa giải ở cơ sở.

Vì vậy nếu cán bộ tư pháp không nhận đơn xin hòa giải, anh có thể thực hiện quyền khiếu nại của mình đến ông Chủ tịch UBND phường để được tổ chức hòa giải.

Luật sư Trương Văn An

(Văn phòng Luật sư Phúc Thọ - 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, HN)

\

Post a Comment

Previous Post Next Post