Khiếu nại diện tích đất được bồi thường

Năm 2008, tuy thu hồi của tôi 630 m2 đất (đã được cấp giấy đỏ) nhưng huyện chỉ bồi thường cho tôi 300 m2 đất thổ cư.

Tôi nộp đơn khiếu nại thì cán bộ thanh tra tỉnh cho biết Luật Đất đai mới chỉ cấp cho mỗi hộ gia đình 300 m2 đất ở. Nội dung trả lời này đúng hay sai?

Nguyễn Văn Dậu, Đông Phước, Châu Thành, Hậu Giang

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Thư ông nêu không rõ nên chúng tôi không thể trả lời đúng, sai. Theo Điều 63 Nghị định 84 ngày 25-5-2007 của Chính phủ, trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày chủ tịch UBND cấp huyện có quyết định bồi thường đất mà người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đồng ý với quyết định đó thì có quyền nộp đơn khiếu nại đến UBND cấp huyện.

Sau đó, trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết của chủ tịch UBND cấp huyện mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khởi kiện ra TAND hoặc khiếu nại đến UBND cấp tỉnh.

Nếu không đồng ý với quyết định bồi thường đất của UBND huyện, ông có thể thực hiện quyền khiếu nại (hoặc khởi kiện) theo quy định nêu trên.

2. Nhận lại tiền mua đất

Tôi có mua một miếng đất dự án với giá 500 triệu đồng. Tôi đã đưa 90% giá trị đất nhưng hai bên chưa đi công chứng. Nay người bán không chịu giao đất và cũng không chịu trả lại tiền. Nếu thưa ra tòa, tôi có được trả lại 500 triệu đồng cộng với lãi suất ngân hàng hay không?

longnhitran@...

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HÙNG, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Theo Bộ luật Dân sự; khoản 1 Điều 106, điểm b khoản 1 Điều 127, khoản 1 Điều 146 Luật Đất đai năm 2003, tòa án chỉ công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi hợp đồng đó có đầy đủ các điều kiện sau đây: 1. Người tham gia giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có năng lực hành vi dân sự; 2. Người tham gia giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoàn toàn tự nguyện; 3. Mục đích và nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không trái pháp luật, đạo đức xã hội; 4. Đất chuyển nhượng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 5. Bên chuyển nhượng đất phải có đủ điều kiện chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đất phải có đủ điều kiện về nhận chuyển nhượng; 6. Hợp đồng chuyển nhượng được lập thành văn bản có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền.

Khi xác định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu thì tòa án sẽ xử lý hậu quả của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu căn cứ trên kết quả xác định lỗi, trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp hợp đồng không có thỏa thuận khác về việc áp dụng biện pháp phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại để bảo đảm thực hiện hợp đồng thì thiệt hại còn bao gồm khoản tiền chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất do các bên thỏa thuận với giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm xét xử sơ thẩm hoặc các thiệt hại khác nếu có.

3. Nộp thuế chuyển nhượng hợp đồng góp vốn

Mẹ chuyển nhượng cho con hợp đồng góp vốn mua bất động sản được hình thành trong tương lai thì có được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay không? Nếu cá nhân chuyển nhượng hợp đồng góp vốn như thế không có tài sản nào khác thì có được miễn thuế TNCN không?

Hoang Ha (hoanghapt@...)

Luật sư TRẦN THỊ MIỀN, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Theo Thông tư số 02 ngày 11-1-2010 của Bộ Tài chính, các trường hợp nhận thừa kế, quà tặng là hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, căn hộ giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ v.v… không được miễn thuế TNCN.

Trường hợp cá nhân chưa có nhà ở, đất ở nay có phát sinh việc chuyển nhượng hợp đồng góp vốn loại trên cũng không được miễn thuế TNCN.

Post a Comment

Previous Post Next Post