Công trình phụ trợ trong trường học thuộc loại công trình gì: dân dụng hay hạ tầng kỹ thuật?

Công trình phụ trợ trường học có thể được coi là cả công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật. Đây là những công trình được xây dựng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy và học tập tại trường, bao gồm các tòa nhà lớn như nhà học, nhà văn thư, nhà kho và các tiện ích nhỏ như bãi đỗ xe, khu vực chơi và những kết cấu hạ tầng phụ trợ khác như hệ thống điện, nước và viễn thông. Công trình này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường học tập tốt và đáng tin cậy cho học sinh và giáo viên.

Xin hỏi, công trình phụ trợ trong trường gồm các hạng mục tường rào, cổng, sân vườn, hệ thống cấp thoát nước, cải tạo nhà vệ sinh (phần tường rào, cổng, sân vườn, hệ thống cấp thoát nước chiếm tỷ trọng lớn 80%) thuộc loại công trình dân dụng hay hạ tầng kỹ thuật?

Nguyễn Anh Toàn (Hà Nội)...

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ các quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng:

- Tường rào, cổng, sân vườn, nhà vệ sinh của trường THPT thuộc loại công trình dân dụng.

- Về hệ thống cấp thoát nước, nếu hệ thống cấp thoát nước nằm trong các công trình hiện hữu của trường như các tòa nhà sử dụng để học, làm việc của Ban giám hiệu, giáo viên thì chúng là hạng mục của công trình thuộc loại dân dụng.

- Nếu hệ thống cấp thoát nước được xây dựng mới, bên ngoài các tòa nhà hiện hữu của trường thì công trình này thuộc loại công trình hạ tầng kỹ thuật.

Post a Comment

Previous Post Next Post