Chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung: Ông bà tôi có để lại cho Bố & Chú tôi 2 mảnh đất. Cả 2 mảnh đều được đăng ký (cấp năm 1992) do chú tôi đứng tên. Trong đó có một mảnh đã có quyết định thu hồi (Mảnh A) từ năm 2007. Nhưng do phương án đền bù không thỏa đáng nên cho đến nay chú tôi vẫn chưa nhận tiền đền bù và đang khiếu kiện. Hiện nay, gia đình chúng tôi đang làm thủ tục sang tách thửa để sang tên cho Bố tôi đối với mảnh đất không có quyết định thu hồi (Mảnh B). Chúng tôi đã làm h

1. Việc chỉnh lý như vậy có phải là điều kiện cần để làm thủ tục tách thủa đối với mảnh không bị thu hồi không? Đây có phải là sự cưỡng ép để chấp nhân phương án đền bù với mảnh kia không?

2. Nếu sau khi chỉnh lý thì việc đòi lại quyền lợi của chú tôi do phương án đền bù không thỏa đáng (có nhiều khuất tất) có bị ảnh hưởng không ? Chú vẫn có thể tiếp túc theo kiện để đòi lại quyền lợi không?

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong nhân được thư trả lời

martgnud@...

Luật sư Lê Văn Huyên, Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thì t rong quá trình sử dụng đất, những biến động phải được ghi nhận trên GCNQSDĐ. Tuy nhiên, việc đăng ký biến động đất đai này không áp dụng trong trường hợp thu hồi đất và cũng không phải nghĩa vụ (bắt buộc phải thực hiện) đối với người sử dụng đất. Do đó, việc chỉnh lý biến động không phải là điều kiện cần để làm thủ tục tách thửa.

Việc chỉnh lý (đăng ký biến động đất đai) không ảnh hưởng đến các quyền lợi, nghĩa vụ khác của người sử dụng đất. Các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất vẫn được thực hiện trên cơ sở quyền sử dụng đất hợp pháp.

CafeLand kết hợp Công ty Đất Luật

Post a Comment

Previous Post Next Post