Cần có sổ đỏ để thực hiện thủ tục tách thửa và hợp thửa đất?

Thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa đất phải có sổ đỏ là yêu cầu quan trọng trong việc chia làm nhiều mảnh đất nhỏ hơn hoặc ghép các mảnh đất lại thành một. Sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sở hữu đất tài sản và rất quan trọng để bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu.

Gia đình tôi có 2 thửa đất liền kề, đều có mục đích sử dụng là đất ở và đất trồng cây lâu năm. Tôi tách một thửa có mục đích sử dụng là đất ở và đất trồng cây lâu năm, thửa còn lại là đất trồng cây lâu năm. Xin hỏi, nay tôi xin hợp hai thửa đất tách có được không? Nếu không được thì phải làm như thế nào?

Lưu Hoàn (Hà Tĩnh)...

Trả lời:

Câu hỏi của bạn đọc không rõ thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận hay chưa. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo quy định tại Khoản 11, Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, được sửa đổi bởi Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 thì thành phần hồ sơ hợp thửa là phải có Giấy chứng nhận, cụ thể:

"11. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất, gồm có:

a) Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp".

Theo Tiết a, Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính:

"a) Thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được nhà nước giao quản lý đất; có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai".

Điều kiện hợp thửa đất

Hợp thửa đất là trường hợp gộp các quyền sử dụng đối với các thửa đất liền kề của một chủ sử hữu lại thành một quyền sử dụng đất chung cho các thửa đất. Hay, hợp thửa là đăng ký một quyền sử dụng đất mới tương ứng với thửa đất mới được tạo thành từ các thửa đất liền kề cùng chủ ban đầu.

Theo quy định tại Khoản 23, Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì điều kiện hợp thửa do UBND cấp tỉnh quy định, cụ thể:

"23. Bổ sung Điều 75a như sau:

Điều 75a. Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa.

UBND cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất".

Thông tin đến bạn đọc có thể tham khảo và nghiên cứu quy định cụ thể của địa phương và liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai tại địa phương để được hướng dẫn giải quyết.

Post a Comment

Previous Post Next Post