Bồi thường bổ sung phần nhà ảnh hưởng do cắt xén, phá dỡ

Hỏi: Xin cho biết, nhà bị cắt xén để chỉnh trang đô thị trong trường hợp nào thì được bồi thường bổ sung phần nhà ảnh hưởng do cắt xén, phá dỡ; trường hợp nào được bồi thường toàn bộ?

Lê Thế Anh
(Quận Hoàn Kiếm)


Trả lời:
Quyết định 165/2005/QĐ-UB của UBNDTP Hà Nội có quy định:
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP thì việc bồi thường bổ sung phần nhà ảnh hưởng do cắt xén phá dỡ được áp dụng đối với các trường hợp sau:
1- Nhà bị cắt xén, phá dỡ một phần thì ngoài phần bồi thường diện tích phá dỡ đến chỉ giới cắt xén theo quy hoạch còn được tính bổ sung diện tích nhà bồi thường theo nguyên tắc: đối với nhà khung bê tông cốt thép hoặc kết cấu khung thép bị cắt, xén diện tích bồi thường bổ sung được xác định bằng diện tích sàn xây dựng nhà (tính từ chỉ giới cắt xén theo quy hoạch) đến hệ khung kết cấu chịu lực gần nhất. Đối với nhà kết cấu xây gạch chịu lực bị cắt xén 1 phần, nhưng không ảnh hưởng tới an toàn của cả nhà thì diện tích hà bồi thường bổ sung đựơc xác định bằng chiều rộng mặt tiền tại chỉ giới cắt xén theo quy hoạch nhân với chiều sâu nhà bằng 1m, nhân với số tầng nhà bị cắt xén tại chỉ giới bị cắt xén theo quy hoạch.
2- Nhà bị cắt xén, phá dỡ trong đó có 1 phần cầu thang thì riêng cầu thang được bồi thường toàn bộ diện tích cầu thang.
Cũng theo Quyết định nêu trên, các trường hợp nhà bị cắt xén được bồi thường toàn bộ gồm:
1- Nhà bị cắt xén, phá dỡ một phần mà do phá dỡ dẫn đến toàn bộ phần còn lại không đảm bảo khả năng chịu lực thì được bồi thường toàn bộ diện tích nhà.
2- Sau khi nhà bị cắt xén, phá dỡ mà diện tích còn lại của tầng 1 có diện tích sàn xây dựng 3- Nhà bị cắt xén, phá dỡ mà không thuộc hai trường hợp nêu trên, nhưng diện tích còn lại chỉ còn cầu thang, nhà vệ sinh, thì được tính bồi thường toàn bộ diện tích nhà.

Luật gia Vũ Văn Chung

Post a Comment

Previous Post Next Post