Đất thuộc loại nào thì được vay vốn hỗ trợ xây nhà?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Gia đình tôi có một mảnh đất đã được cấp sổ đỏ và được ghi là đất ở đô thị. Chưa có nhà nên gia đình tôi hiện đang tạm trú theo diện KT3.

Tôi muốn xây nhà, đã gửi đơn đề nghị được vay tiền xây nhà theo gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng và được ngân hàng ký hợp đồng tín dụng.

Theo văn bản hướng dẫn về việc xác nhận tình trạng nhà ở có 2 nơi là nơi tạm trú và nơi có đất, trong đó có ghi: Xác nhận của phường, thị trấn. Nhưng đất của tôi là đất đô thị ở xã nên chưa được ngân hàng giải ngân.

Cho hỏi tôi có thuộc đối tượng vay gói hỗ trợ 30.000 tỷ không? Xin cảm ơn.

tuannam09@...

Luật sư Lê Thị Phương Uyên – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo điểm b khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21/8/2014 bổ sung đối tượng được vay vốn thì:

“Cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động tại đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch đang khó khăn về nhà ở nhưng chưa được Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức, được vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình.”

Tuy nhiên, tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 17/2014/TT-BXD quy định về điều kiện được vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình đối với các đối tượng trên đã chỉ rõ đất ở đô thị là thuộc phường, thị trấn. Do đó, đất của ông Trần Tuấn Nam là đất đô thị thuộc xã nên không đủ điều kiện để vay vốn ưu đãi hỗ trợ về nhà ở theo quy định.

Post a Comment

Previous Post Next Post