Đất lấn chiếm có phải đóng thuế chuyển mục đích sử dụng?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Mẹ tôi được cắm mảnh đất năm 1989 với diện tích là 150m2, nhưng đến năm 1995 gia đình tôi có đổi cho một người hàng xóm mảnh đất đối diện với diện tích là 200m2 vào thời điểm đó hai bên chỉ viết giấy tay trao đổi mảnh đất cho nhau.

Từ năm 1995 khi gia đình tôi ở đó có lấn đất đồi để làm vườn và hiện tại cho đến bây giờ tổng diện tích đất nhà tôi là 344m2 tức là gia đình tôi có lấn ra 144m2.

Hiện tại mảnh đất nhà tôi đang ở hàng năm vẫn đóng thuế đất đều với diện tích 344m2 và hiện tại khu vực nhà tôi đang ở dân cư đã đông đúc liền kề nhau và không có tranh chấp gì.

Vậy tôi xin hỏi luật sư là bây giờ nhà tôi làm giấy CNQSDĐ liệu có được cấp giấy chứng nhận 344m2 mà không phải đóng thuế chuyển mục đích sử dụng đất hay không?

Xin chờ câu trả lời của luật sư !

tuanhungst@...

Luật sư Lê Thị Chiêu Oanh – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo quy định tại Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đất đang được sử dụng ổn định, lâu dài từ trước ngày 15/10/1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì không phải nộp tiền sử dụng đất khi xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất.

Theo hướng dẫn tại Điều 3 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ thì việc xác định đất sử dụng ổn định dựa vào các tiêu chí sau:

a) Đất đã được sử dụng liên tục cho một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm được cấp Giấy chứng nhận hoặc đến thời điểm có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận;

b) Trường hợp đất đã được sử dụng liên tục quy định tại điểm a trên mà có sự thay đổi về người sử dụng đất và sự thay đổi đó không phát sinh tranh chấp về quyền sử dụng đất.

Việc xác định thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được căn cứ vào ngày tháng năm sử dụng và mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ liên quan như: biên lai nộp thuế sử dụng đất từ trước đến nay (kể cả trường hợp có sự thay đổi về người sử dụng đất); Giấy viết tay về việc trao đổi mảnh đất, Giấy tờ về đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn với đất ở; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh có ghi địa chỉ của nhà ở liên quan đến thửa đất; Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ; Bản kê khai đăng ký nhà, đất có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tại thời điểm kê khai đăng ký, biên bản giải quyết tranh chấp,….

Post a Comment

Previous Post Next Post