Những trường hợp yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Có những trường hợp khi cần thay đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong lĩnh vực đất đai. Điều này xảy ra khi có thay đổi về chủ sở hữu, tách thửa đất, hợp nhất đất, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc cần cấp lại giấy chứng nhận đã hết hiệu lực. Quá trình cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai và chi tiết trong Chỉ thị số 07/2019/CT-UBND.

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Xin hỏi trường hợp nào người sử dụng đất có quyền yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Khi đó, trình tự thủ tục và chi phí như thế nào? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

huy.acit@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội tư vấn:

Các trường hợp người sử dụng đất được yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

Điều 76. Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

1. Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

c) Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

d) Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Theo quy định trên thì có 04 trường hợp mà người sử dụng đất có quyền yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể:

- Đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Giấy chứng nhận đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

- Thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Điều 10, Điều 11 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư số 33/2017/TT-BTNMT). Theo đó bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ nộp tới Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Để thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn nộp lệ phí, phí theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có đất.

Post a Comment

Previous Post Next Post