Lỡ đặt cọc mua đất dính quy hoạch và nợ thuế, có nên tiếp tục?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi có mua một miếng đất vào tháng 9/2013. Diện tích đất 110m2, giá 610 triệu đồng (chưa bao gồm thuế chuyển quyền sử dụng đất từ đất nông nghiệp qua đất ở).

Đến cuối tháng 10 /2013 thì tôi nhận được tin là đất thuộc diện quy hoạch 1/2000 của UBND.TP (quy hoạch này có hiệu lực từ ngày 25/10/2013 - nghĩa là sau 1 tháng từ khi tôi đặt cọc tiền).

Tôi đã đặt cọc cho miếng đất đó 150 triệu đồng. Sau khi biết tin, tôi đã dừng lại không mua nữa. Hiện tại tôi chưa lấy được tiền cọc. Vì rất khó để lấy lại tiền nên tôi phân vân có mua nữa hay không. Chính vì thế tôi muốn được tư vấn một số vấn đề sau:

Miếng đất tôi đã đặt tiền cọc mua thuộc một phần miếng đất có diện tích 1000m2, bị nằm trong quy hoạch khu cây xanh đô thị, được cấp sổ hồng tháng 9/2012.

Nhưng trong sổ hồng ghi còn nợ thuế đất. Bây giờ chủ đất phân lô và bán. Họ ra điều kiện người mua phải đóng thuế đất để tách sổ.

Vậy nợ thuế đất của nhà nước đến khi nào thì hết hạn? Tiền thuế tính thế nào? Miếng đất 1000 m2 đó có được tách nhỏ ra cho từng cá nhân không?

josephanhnguyen@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo- Công ty luật TNHH Đức An trả lời:

Nợ tiền sử dụng đất không được chuyển nhượng quyền sử dụng

Theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 7, Thông tư 93/2011 ngày 29-6-2011, hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ.

Trường hợp được phép chuyển nhượng một phần thửa đất, cơ quan tài nguyên - môi trường làm thủ tục tách thửa để cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất tương ứng với phần chuyển nhượng.

Theo đó, khi người sử dụng đất hoàn thành việc thanh toán nợ, cơ quan thuế sẽ ra thông báo hoặc xác nhận để người sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, bạn không thể ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ đóng tiền sử dụng đất vì chỉ khi nào trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không thể hiện nội dung còn nợ tiền sử dụng đất thì quan hệ chuyển nhượng giữa bạn và người sử dụng đất mới được pháp luật công nhận.

Như vậy, việc bạn mua đất khi chủ mảnh đất còn nợ tiền sử dụng đất không được pháp luật công nhận. Vì vậy, khi chủ đất tự ý tách thửa để bán là không phù hợp quy định pháp luật đất đai.

- Tiền thuế đất được tính như sau: Theo điểm 8 - NĐ 120/2010 Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được trả nợ dần khi có khả năng về tài chính trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Như vậy, chủ sử dụng thửa đất phải nộp thuế theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận QSD đất và được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm. Sau 5 năm mà chưa trả hết nợ thì theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

- Điều kiện tách thửa: Miếng đất chỉ được tách thửa sau khi đã nộp số tiền sử dụng đất còn nợ. Điều kiện về tách thửa quy định tại Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về diện tích tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Post a Comment

Previous Post Next Post