Hỏi đáp: thủ tục mua bán nhà đất

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi muốn mua một căn nhà đã được cấp sổ đỏ năm 2012. Chủ nhà đề nghị sau khi ký hợp đồng mua bán nhà thì sổ đỏ cấp năm 2012 sẽ không sang tên cho tôi mà chỉ cập nhật thông tin vào sổ đỏ hiện tại.

Tôi muốn hỏi việc chỉ cập nhật sổ đỏ có rủi ro gì không? Sau này tôi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất và ngôi nhà này thì có vướng mắc gì không? Khi mua nhà tôi cần lưu ý những gì? Tôi xin cảm ơn.

minhnguyet02@...

Luật sư Nguyễn Thị Huỳnh, Công ty luật TNHH ATIM trả lời bạn như sau:

Khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, để xác lập quyền sở hữu, gia đình bạn có 2 cách:

Cách 1: Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới.

Cách 2: Cập nhật tên mình vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người chuyển nhượng.

Theo như bạn trình bày, Chủ nhà đề nghị sau khi ký hợp đồng mua bán nhà thì sổ đỏ cấp năm 2012 sẽ không sang tên cho bạn mà chỉ cập nhật thông tin vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện tại.

Như vậy, trường hợp của bạn thuộc trường hợp thực hiện cách 2. Việc cập nhật Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như trên là đúng thủ tục mua bán nhà đất và bạn vẫn được xác nhận là chủ sở hữu mảnh đất nêu trên, không ảnh hưởng đến các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của bạn như quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế...

Lưu ý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thể hiện được nội dung xác nhận thay đổi do chuyển nhượng và có dấu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Nếu bạn không muốn liên quan đến tên chủ cũ nữa thì có thể mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến phòng tài nguyên môi trường thuộc UBND cấp huyện làm thủ tục cấp đổi sổ (xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới).

Post a Comment

Previous Post Next Post