Chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ công ty cho cá nhân

Chuyển đổi quyền sử dụng đất từ công ty sang cá nhân là quá trình chuyển nhượng đất từ sở hữu công ty hoặc tổ chức sang cá nhân. Quá trình này thường được thực hiện thông qua việc cấp phép và chuyển đổi tài sản đất đai. Điều này có thể xảy ra khi công ty không còn sử dụng đất nữa hoặc khi cá nhân cần sử dụng đất cho mục đích cá nhân. Đây là một quá trình phức tạp với nhiều yêu cầu pháp lý và thông tin cần được xác minh.

Xin hỏi, khi thành lập công ty TNHH, chúng tôi có mua mảnh đất và xây dựng nhà xưởng trên đó, là đất sản xuất khinh doanh lâu dài. Hiện tại, các thành viên trong công ty đồng ý tặng toàn bộ tài sản này cho một cá nhân thì có được không? Hồ sơ thủ tục như thế nào?

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An trả lời:

Theo Điều 49 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về quyền của thành viên Hội đồng thành viên

1. Thành viên Hội đồng thành viên có các quyền sau đây:

e) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

Theo Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định về Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ công ty sang cá nhân:

Hồ sơ gồm có:

- Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ công ty sang cá nhân (2 bản gốc hợp đồng);

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (2 bản sao công chứng);

- Giấy tờ chứng minh nhân thân của cá nhân: CMND, Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận kết hôn; Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,… (2 bản sao công chứng);

- Tờ khai lệ phí trước bạ, Thuế TNDN, đơn đăng ký biến động.

Nộp tại Văn phòng đă đăng ký đất đai. Trong thời gian 15 – 20 ngày làm việc, cán bộ được phân công sẽ xem xét, đánh giá hồ sơ, nếu còn thiếu thì yêu cầu người nộp bổ sung tài liệu, nếu đã đầy đủ thì chấp thuận hồ sơ, trả kết quả cho người nộp theo thời gian hẹn.

Bạn căn cứ quy định trên để thực hiện.

Post a Comment

Previous Post Next Post