Chuyển mục đích sử dụng đất nhà xưởng sang chức năng khác

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Công ty tôi có thuê 1 khu đất của Nhà nước với chức năng làm xưởng cơ khí.

Nay công ty tôi đang cần chyển đổi công năng của khu đất trên sang mục đích khác thì thủ tục chuyển đổi như thế nào và phải liên hệ ở đâu? Có đơn vị dịch vụ nào nhận làm thủ tục này không?

Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư!

anhdunglugia@y...

Luật sư Nguyễn Thanh Hiền (Công ty Luật TNHH ATIM) trả lời:

Dựa trên các thông tin mà quý bạn đọc cung cấp, chúng tôi hiểu rằng công ty bạn đang có một khu đất làm xưởng cơ khí dưới hình thức thuê đất của Nhà nước. Đất làm xưởng cơ khí là một loại đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Hiện nay chúng tôi chưa rõ bạn dự kiến chuyển mục đích sử dụng của khu đất này từ làm xưởng cơ khí sang mục đích gì. Do đó, sẽ có thể có 2 trường hợp sau:

Thứ nhất, chuyển mục đích khu đất này sang đất ở hoặc đất thương mại dịch vụ.

Trong trường hợp này, căn cứ theo điểm e và g khoản 1 Điều 57; khoản 2 Điều 57, Khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai 2013; Điểm a Khoản 1, Khoản 2 Điều 60 Nghị Định 43/2014 hướng dẫn luật đất đai) Bạn phải được sự cho phép của Uỷ Ban Nhân Dân cấp tỉnh và thủ tục như sau:

- Nộp 01 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm: đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và dự án đầu tư của tổ chức theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Nộp tại SởTài nguyên và Môi trường nơi có đất.

- Thời hạn giải quyết: không quá 15 ngày làm việc.

Lưu ý, trong quá trình giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, bạn sẽ nộp tiền sử dụng đất cho việc chuyển mục đích này (bằng tiền sử dụng đất theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng trừ đi tiền sử dụng đất theo loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đối với trường hợp chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở) theo thông báo của cơ quan thụ lý hồ sơ.

Thứ hai, nếu mục đích sử dụng đất dự kiến sau khi chuyển đổi vẫn là đất cơ sở sản xuất kinh doanh (ví dụ từ xưởng cơ khí chuyển thành xưởng sản xuất hoặc may) thì bạn không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND), nhưng phải đăng ký với văn phòng đăng ký đất đai và phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Trong trường hợp này, căn cứ Khoản 1 Điều 61 Luật Đất đai 2013; Khoản 2 Điều 60 Nghị Định 43/2014, trình tự, thủ tục sẽ như sau:

1. Người có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ (gồm: tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất; và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) tại văn phòng đăng ký đất đai (nếu chưa có thì nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất).

2. Thời hạn giải quyết: không quá 15 ngày làm việc.

Post a Comment

Previous Post Next Post