Đất chưa hợp pháp sử dụng trước năm 1993 được miễn thuế không?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Chào luật sư, xin tư vấn giúp tôi vấn đề sau:

Cho tôi hỏi diện tích đất thổ cư sử dụng ổn định trước khi Luật đất đai 1993 có hiệu lực nhưng nguồn gốc chưa hợp pháp thì phải nộp nghĩa vụ thuế như thế nào? Có được miễn toàn bộ thuế như những hộ đã làm sổ đỏ trước đó hay không?

quanlangoc@...

Trả lời:

Về câu hỏi của Bạn, Công ty ANT Lawyers xin trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất thì trong trường hợp đang sử dụng đất thổ cư từ trước ngày 15/10/1993 (trước khi Luật đất đai 1993 có hiệu lực) tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 nhưng nay nếu được Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải:

+ nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất;

+nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, theo khoản 1,Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở ổn định nhưng có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 nếu có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất thì khi được cấp Giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất.

Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, khi được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất bằng 40% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất quy định tại Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Post a Comment

Previous Post Next Post