Thủ tục tách sổ đất

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Chúng tôi có ba hộ mua chung nhau một thửa đất thổ cư có sổ đỏ của một chủ sở hữu.

Sau đó ba hộ xây nhà ở. Hiện chúng tôi muốn tách sổ riêng thành ba hộ nhưng có một hộ vì hoàn cảnh nghèo nên chưa có khả năng tách sổ do vậy chúng tôi không thể tách được.

Xin hỏi chúng tôi phải làm thế nào để được tách sổ.

Chúng tôi mong được hướng dẫn cụ thể.

Xin cám ơn Luật sư!

minhbmt_53@...

Trương Thị Hồng Châu – Chuyên viên tư vấn pháp lý Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo quy định khoản 2 Điều 167 Luật Đất đai 2003, trường hợp sử dụng đất chung có thể phân chia cho từng thành viên thì nếu từng thành viên của nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần quyền sử dụng đất của mình thì phải thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“Giấy Chứng nhận”) và được thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

Theo thông tin Ông/Bà cung cấp, chúng tôi hiểu rằng một hộ có hoàn cảnh nghèo nên không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính khi thực hiện tách sổ. Hiện nay, theo quy định tại Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 thì: “Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy Chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP”.

Như vậy, trong trường hợp này Ông/Bà có thể đề nghị hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh nghèo gửi đơn đề nghị ghi nợ kèm theo hồ sơ xin tách thửa, cấp Giấy Chứng nhận.

Post a Comment

Previous Post Next Post