Sổ hộ khẩu và sổ tạm trú giấy sẽ bị loại bỏ từ ngày 1/7/2021?

Từ ngày 1/7/2021, việc xóa bỏ sổ hộ khẩu và sổ tạm trú giấy sẽ được thực hiện ở Việt Nam. Quyết định này nhằm cải thiện quản lý dân cư, giảm bớt thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho mọi người. Thay vào đó, hộ khẩu và thông tin cư trú sẽ được quản lý thông qua hệ thống điện tử, giúp tra cứu và cập nhật thông tin dễ dàng và nhanh chóng.

Xin hỏi, thông tin từ ngày 1/7 sẽ xóa bỏ sổ hộ khẩu giấy có chính xác không? Quy định này cụ thể như thế nào?

ThS-LS Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An trả lời:

Luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 với rất nhiều điểm mới về việc đăng ký thường trú, tạm trú, thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú.... Trong đó có một điểm mới rất quan trọng, được người dân quan tâm là việc bỏ sổ hộ khẩu giấy, Cụ thể:

Điều 38. Điều khoản thi hành

“3. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31/12/ 2022. Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú.

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.”

Như vậy, thông tin từ ngày 1/7 sẽ xóa bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú là không chính xác, khi Luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực, sẽ ngưng cấp mới sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú và sổ đã cấp đó có vẫn có giá trị cho đến hết ngày 31/12/2022. Đến ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú mới chính thức bị xóa bỏ hoàn toàn.

Post a Comment

Previous Post Next Post