Có thể bán đất đã được quy hoạch xây dựng chi tiết nhưng chưa thu hồi?

Có thể bán đất đã được quy hoạch xây dựng chi tiết nhưng chưa thu hồi. Điều này có nghĩa là đất đã có kế hoạch sử dụng rõ ràng, bao gồm diện tích, loại công trình xây dựng và quy định sử dụng. Tuy nhiên, việc bán đất phải tuân thủ quy định của pháp luật và được các cơ quan chức năng phê duyệt. Việc này giúp đảm bảo rằng việc sử dụng đất diễn ra theo đúng quy hoạch và phát triển hợp lý.

​​​​​​​Tôi đang sử dụng thửa đất ở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện nay thửa đất của gia đình tôi nằm trong phạm vi quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 vừa được công bố nhưng chưa có thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án.

Xin hỏi, nay tôi có nhu cầu tách thửa đất để chuyển nhượng một phần diện tích thửa đất cho người khác thì có được không?

Hình minh họa

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 49 của Luật Đất đai năm 2013 (sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch):

"2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Khi kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt."

Như vậy, có hai trường hợp xảy ra:

+ Nếu đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất không thể thực hiện được các quyền của người sử dụng đất, trong đó có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tách thửa, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất,...

+ Nếu trong diện quy hoạch chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, tức là đất thuộc diện quy hoạch treo thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Theo trình bày của bạn, đất của gia đình bạn nằm trong phạm vi quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 vừa được công bố nhưng chưa có thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án. Tức là khu đất nhà bạn nằm trong quy hoạch cho thấy vị trí rất cụ thể của tất cả các công trình của khu dự án, hạ tầng kỹ thuật và thể hiện chi tiết đến từng vị trí ranh giới của lô đất nên không được phép tách thửa, chuyển nhượng mảnh đất. Ngoài ra, quy định tách thửa ở mỗi địa phương khác nhau.

Khi mảnh đất bạn bị thu hồi, nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật thì sẽ được bồi thường.

Trên đây là một số thông tin liên quan, bạn đọc có thể tham khảo. Để được hướng dẫn chi tiết, bạn đọc vui lòng liên hệ văn phòng quản lý đất đai nơi có đất để được giải quyết.

Post a Comment

Previous Post Next Post