Đồng Nai ra ‘tối hậu thư’ cho chủ dự án bất động sản 20.000 tỷ đồng

Đồng Nai ra ‘tối hậu thư’ cho chủ dự án bất động sản 20.000 tỷ đồngKhi hết thời gian kéo dài gia hạn mà chủ đầu tư chưa xây dựng công trình theo quy hoạch được duyệt, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ chỉ đạo lập thủ tục thu hồi đất mà không bồi thường về đất đai và tài sản gắn liền với đất.

Post a Comment

Previous Post Next Post