Người dân có được hỗ trợ tài chính để trả tiền thuê nhà trong quá trình cải tạo chung cư cũ?

Có, cư dân đang sống trong chung cư cũ có thể được hỗ trợ tiền thuê nhà trong quá trình cải tạo lại toà nhà. Chính phủ và các tổ chức chức năng tổ chức các chương trình hỗ trợ tài chính để giúp cư dân trong việc tìm một nơi ở tạm thời cho đến khi công trình cải tạo hoàn thành. Điều này giúp đảm bảo an toàn cũng như sự thuận tiện cho cư dân trong suốt quá trình cải tạo lại chung cư cũ.

Gia đình tôi đang sinh sống tại một căn hộ chung cư cũ (thuộc sở hữu của vợ chồng tôi) tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; dự kiến sắp tới khu chung cư này sẽ được cải tạo xây dựng lại.

Trong thời gian xây dựng lại thì gia đình tôi phải ra ngoài thuê trọ, vậy chúng tôi có được chủ đầu tư hỗ trợ tiền thuê trọ hay không? Mức hỗ trợ là bao nhiêu? (Văn Sinh).

Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

Theo Điều 23 Nghị định 69/2021/NĐ-CP, việc bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong thời gian thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải được xác định rõ trong phương án bồi thường theo quy định sau đây:

1. Trường hợp chủ sở hữu tự lo chỗ ở thì chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả chi phí thuê nhà ở và các chi phí khác (nếu có) trong thời gian thực hiện dự án theo phương án bồi thường đã được phê duyệt.

2. Trường hợp chủ sở hữu không thể tự lo chỗ ở thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư để bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu theo các hình thức: mua nhà ở thương mại hoặc sử dụng quỹ nhà tái định cư hoặc đầu tư xây dựng quỹ nhà bằng nguồn vốn từ ngân sách hoặc từ Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ phát triển nhà ở của địa phương (nếu có) để bố trí chỗ ở tạm thời.

3. Trường hợp đang thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí chỗ ở tạm thời hoặc thanh toán tiền cho người sử dụng tự lo chỗ ở trong thời gian thực hiện dự án theo quy định pháp luật nhà ở.

4. Việc bố trí chỗ ở tạm thời phải bảo đảm thuận tiện cho sinh hoạt của các chủ sở hữu, người sử dụng; trường hợp đầu tư xây dựng quỹ nhà để bố trí chỗ ở tạm thời thì phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng nhà ở; trường hợp nhà ở bố trí tạm thời thuộc diện được bán và chủ sở hữu đang ở nhà ở tạm thời có nhu cầu mua thì thực hiện bán nhà ở này cho các chủ sở hữu thay cho việc tái định cư; giá bán nhà ở này và việc thanh toán tiền chênh lệch (nếu có) được xác định như đối với trường hợp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nêu trong phương án bồi thường.

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp gia đình bạn tự thuê chỗ ở trong thời gian cải tạo xây dựng lại chung cư thì chủ đầu tư có trách nhiệm trả chi phí thuê nhà ở và các chi phí khác (nếu có) trong thời gian thực hiện dự án. Lưu ý, số tiền mà chủ đầu tư phải trả sẽ thực hiện theo phương án bồi thường đã được phê duyệt; do đó, bạn cần xem phương án bồi thường để biết mức cụ thể mà chủ đầu tư phải chi trả.

Post a Comment

Previous Post Next Post