Điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù được vay 100 triệu đồng sản xuất kinh doanh?

Tôi được biết từ ngày 10/10/2023, người chấp hành xong án phạt tù sẽ được vay vốn tối đa 100 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh. Xin hỏi, điều kiện để được vay vốn là gì?

Người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tối đa 100 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh. Hình minh họa

Trả lời:

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Theo đó, người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm như sau:

- Đối với vay vốn để đào tạo nghề: Mức vốn cho vay tối đa là 04 triệu đồng/tháng/người.

- Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm:

+ Người chấp hành xong án phạt tù: Mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người.

+ Cơ sở sản xuất kinh doanh: Mức vốn cho vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động.

+ Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Đối tượng vay vốn bao gồm

- Người chấp hành xong án phạt tù bao gồm người chấp hành xong thời hạn chấp hành án phạt tù đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù và người được đặc xá đã được cấp giấy chứng nhận đặc xá.

- Cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù.

Điều kiện để được vay vốn

- Đối với người chấp hành xong án phạt tù:

+ Có nhu cầu vay vốn.

+ Có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, do Công an cấp xã lập và được UBND cấp xã xác nhận theo Mẫu số 01 kèm theo Quyết định này.

+ Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 05 năm.

Mẫu số 01: Danh sách người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội

- Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh:

+ Được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật.

​+ Sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù đáp ứng các điều kiện đối với người chấp hành xong án phạt tù nêu trên và ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

+ Có phương án vay vốn và được UBND cấp xã nơi thực hiện phương án xác nhận theo Mẫu số 02 kèm theo Quyết định này.

Quyết định 22/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 10/10/2023.

Post a Comment

Previous Post Next Post