Đền bù đất hết hạn thuê

Bồi thường đối với đất hết thời hạn thuê là quy trình mà chủ sở hữu đất tài sản trả lại cho người sở hữu ban đầu sau khi hết thời hạn thuê. Việc bồi thường này đảm bảo quyền lợi của người chủ sở hữu đất và là một phần quy định pháp luật để đảm bảo công bằng và minh bạch trong việc sử dụng đất, đồng thời khích lệ lòng tin và phát triển kinh tế đất nước.

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Công ty tôi có chủ là người Đài Loan, hoạt động sản xuất vôi. Khi dân sinh sống xung quanh đó khiếu nại về việc ồn và bụi bẩn, các cơ quan môi trường liên quan đến đo đạc kiểm tra và kết luận cần thêm hành lang cây xanh.

Công ty tôi đã bỏ tiền ra thuê lại dải đất gần đó của xã để trồng cây phi lao, đổ thêm đá lên đoạn đường mòn của dân để cán bộ nhân viên công ty và những hộ dân quanh đó đi lại. Tuy nhiên, vấn đề là xã không đủ thẩm quyền trực tiếp cho công ty nước ngoài hay người nước ngoài thuê đất, công ty tôi đã lấy danh nghĩa tổng giám đốc người Việt hồi đó đứng ra ký hợp đồng thuê, tiền thuê công ty nộp vào ngân sách.

Năm nay hết hạn hợp đồng thuê 5 năm, hiện là tổng giám đốc mới là người Đài Loan lên thay. Tổng giám đốc ký hợp đồng thuê trước đó đã nghỉ việc nhưng vì lý do cá nhân nào đó mà không tự nguyện muốn thanh lý hợp đồng cũ để xã ký hợp đồng thuê mới với danh nghĩa cá nhân khác thuộc Công ty tôi, mà ông ấy vẫn muốn đứng tên ra thuê còn Công ty tôi trả tiền thuê. Sếp tôi không thể đồng ý.

Vậy xin hỏi, cây xanh do công ty tôi trồng trong thời gian thuê và đoạn đường nội đồng mà công ty tôi trải đá lên giờ hợp đồng 5 năm hết hạn sẽ xử lý như thế nào? Quyền quản lý và sử dụng thuộc về ai? Chúng tôi có thể đồng ý không thuê nữa để người đứng tên thuê cũ tiếp tục thuê và tự trả tiền nhưng yêu cầu xã khi ký hợp đồng phải ghi rõ không chặt cây xanh và không chặn đường đi đã mở được không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

huyduongmchp@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời

Thứ nhất: Về bồi thường chi phí đầu tư trên đất khi hết thời gian thuê

Theo Điều 56 Luật đất đai năm 2013 quy định về Cho thuê đất

1. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

đ) Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê;

e) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;

Theo quy định Điều 59 Luật đất đai Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

3. UBND cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Theo quy đinh Điều 126 Luật đất đai Đất sử dụng có thời hạn

5. Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là không quá 05 năm.

Theo quy định Luật Đất Đai 2013 tại Điều 132. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

3. Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 2 Điều này thì UBND cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm.

Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do UBND cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Theo quy định Điều 422 Bộ luật dân sự về chấm dứt hợp đồng Điều 422. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

1. Hợp đồng đã được hoàn thành;

Theo như thông tin quý khách hàng cung cấp thì thời hạn sử dụng đất trong hợp đồng đã hết và theo quy định thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là không quá 05 năm. Việc có bồi thường chi phí bỏ ra trồng cây xanh do thỏa thuận trong hợp đồng thuê. Cây xanh do công ty đã trồng có thể thỏa thuận để địa phương tiếp tục quản lý sử dụng.

Thứ hai: Về điều kiện thuê khi hết hạn hợp đồng

Căn cứ vào khoản 3 Điều 132 Luật Đất đai 2013 thì đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích công thì UBND cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm.

Theo như đã phân tích trên thì hợp đồng thuê đất của công ty quý khách hàng với UBND xã đã hết thời hạn. Nếu không có nhu cầu sử dụng tiếp và không được ký tiếp thì UBND xã cho thuê tiếp theo hình thức đấu giá. Bên đã thuê trước không có quyền yêu cầu đối với bên thuê mới đối với đất công ích.

Post a Comment

Previous Post Next Post