Diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở Đồng Nai là bao nhiêu?

Diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở Đồng Nai là ít nhất 500m². Quy định này được áp dụng cho việc chia nhỏ đất trong tỉnh để đảm bảo sử dụng hiệu quả và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của khu vực. Điều này nhằm tránh việc tách thửa quá nhỏ gây ảnh hưởng tới quy hoạch đô thị và môi trường sống.

Tôi có 1 miếng đất ONT 260m2 tại Xuân Lộc, Đồng Nai. Trong đó có 100m2 đất thổ cư và 160m2 đất CLN đã được cấp giấy chứng nhận QSD. Hiện tôi muốn tách thành 2 sổ, 1 sổ là 100m2 thổ cư và 1 sổ là 160m2 đất CLN có được không? Nếu được thì trình tự, hồ sơ thủ tục và chi phí như thế nào? Cảm ơn luật sư.

Xuân Nam (Đồng Nai)

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội trả lời:

Về điều kiện để tách thửa đất: Để được tách thửa đất, diện tích đất của bạn phải đáp ứng được diện tích đất tối thiểu quy định tại Quyết định 22/2022/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Quyết định này, diện tích tối thiểu với đất ở nông thôn là 80m2:“b) Đất ở tại nông thôn là 80 m 2 (tám mươi mét vuông) và cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông lớn hơn hoặc bằng 4 m (bốn mét).”

Khoản 2 Điều 4 của Quyết định này quy định về diện tích tối thiểu sau tách thửa của đất nông nghiệp ở nông thôn là 1.000m2: “2. Diện tích tối thiểu thửa đất sau tách thửa đối với đất nông nghiệp tại nông thôn là 1.000m2 (một nghìn mét vuông).”

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn có một thửa đất ONT 260m2 tại Xuân Lộc, Đồng Nai. Trong đó có 100m2 đất thổ cư và 160m2 đất CLN đã được cấp giấy chứng nhận QSD.

Phần diện tích đất CLN của bạn là 160m2, không đủ điều kiện để tách thửa theo quy định của Quyết định 22/2022/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Post a Comment

Previous Post Next Post