Quy định về PCCC đối với cơ sở kinh doanh Karaoke như thế nào?

Quy định về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh Karaoke có những yêu cầu nghiêm ngặt bao gồm cung cấp hệ thống báo cháy, điều hòa nhiệt độ, quy định về sức chứa, lối thoát hiểm, các biện pháp phòng cháy và hạn chế tiếng ồn. Việc tuân thủ quy định này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên trong cơ sở Karaoke.

Liên tiếp nhiều vụ cháy lớn xảy ra tại các quán Karaoke gây thiệt hại lớn về người và tài sản làm dấy lên lo ngại về phòng chống cháy nổ trong khu dân cư. Vậy quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở kinh doanh Karaoke, quán bar, vũ trường hiện như thế nào?

Vụ cháy lớn tại quán Karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) tối ngày 6-9 làm 33 người chết. Ảnh: Thanh niên

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư 147/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định rõ về biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC - CNCH) với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Tại Điều 5 Thông tư này nêu rõ, cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, vũ trường bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC quy định tại Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP như sau:

Cơ sở cao từ 3 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.000m3 trở lên phải bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cụ thể:

- Có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy;

- Có lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành tương ứng với loại hình cơ sở, được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ theo quy định;

- Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hệ thống chống sét, hệ thống điện, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về PCCC phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC;

- Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về PCCC và truyền tin báo sự cố, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện PCCC khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC;

- Có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC.

Cơ sở cao dưới 3 tầng hoặc có tổng khối tích dưới 1.000 m3 phải bảo đảm điều kiện sau:

- Phải có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC;

- Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện PCCC khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC;

- Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ PCCC. Người làm nhiệm vụ PCCC phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC.

Với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường được bố trí trong nhà cao tầng, nhà đa năng phải sử dụng thiết bị điện, sinh lửa, sinh nhiệt, nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn PCCC; Cử người tham gia đội PCCC cơ sở; Phối hợp với người đứng đầu cơ sở thực hiện, duy trì điều kiện an toàn PCCC trong phạm vi quản lý của mình.

Như vậy, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ karaoke có nghĩa vụ đảm bảo an toàn PCCC theo đúng quy định. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải bảo đảm có khoảng cách an toàn PCCC với các công trình khác theo quy định của QCVN 06:2020/BXD "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình". Khoảng cách từ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường tới trường học thực hiện theo Nghị định 54/2019/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường…

Theo quy định, việc kiểm tra quán karaoke, quán bar, vũ trường, cơ quan công an có trách nhiệm kiểm tra an toàn về PCCC định kỳ 6 tháng một lần đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar có khối tích từ 5.000m3 trở lên; định kỳ một năm một lần đối các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường cao từ 3 tầng trở lên hoặc khối tích từ 1.000m3 trở lên.

Post a Comment

Previous Post Next Post