Quy định về bố trí đất xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án

Quy định về bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án có mục tiêu cung cấp nhà ở cho các tầng lớp thấp thu nhập được đặt ra để đảm bảo nguồn cung nhà ở phù hợp với nhu cầu của xã hội. Theo quy định này, dự án phải bố trí đủ đất để xây dựng những căn hộ xã hội với giá trị phù hợp và chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thu nhập thấp có thể tiếp cận với nhà ở.

Xin hỏi việc chủ đầu tư phải bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội được quy định cụ thể như thế nào hiện nay?

Hình minh họa

Trả lời:

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, tại Khoản 2, Điều 16 Luật Nhà ở năm 2014 có quy định: "Tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3 thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ".

Tại Điểm a và Điểm b, Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định:

Tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3 trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị; quy hoạch xây dựng nông thôn; quy hoạch phát triển khu công nghiệp; quy hoạch xây dựng các cơ sở giáo dục đại học, trường dạy nghề (trừ viện nghiên cứu khoa học, trường phổ thông dân tộc nội trú công lập trên địa bàn), UBND cấp tỉnh có trách nhiệm căn cứ vào nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt để bố trí đủ quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội; chỉ đạo cơ quan chức năng xác định cụ thể vị trí, địa điểm, quy mô diện tích đất của từng dự án xây dựng nhà ở xã hội đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để phát triển nhà ở xã hội.

Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP quy định: Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại 1 hoặc từ 5 ha trở lên tại các đô thị loại 2 và loại 3 phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội

Như vậy, pháp luật về nhà ở đã quy định yêu cầu chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị mới phải dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội (dành 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án để xây dựng nhà ở xã hội).

Vì sao loạt “ông lớn” bất động sản họp khẩn với Chính phủ?

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=bqY0eouT7zo[/embed]

Post a Comment

Previous Post Next Post