Có thể thừa kế đất nông nghiệp khi hết thời hạn sử dụng không?

Đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng có thể được thừa kế ở Việt Nam dựa trên các quy định về di sản gia đình. Tuy nhiên, để thừa kế đất này, người thừa kế cần tuân thủ các quy định pháp luật về sử dụng và bảo vệ đất nông nghiệp. Điều này nhằm đảm bảo sự bền vững và phát triển của ngành nông nghiệp trong cộng đồng nông thôn Việt Nam.

Gia đình tôi được cấp sổ đỏ đất nông nghiệp năm 1992 do ba đứng tên. Hiện ba tôi đã mất, tôi thừa kế mảnh đất đó thì phát hiện sổ đỏ đã hết hạn sử dụng đất. Xin hỏi tôi có được thửa kế đất đó không và có được gia hạn thời gian sử dụng đất? Xin cảm ơn. 

Hình minh họa

Anh Phạm (Bình Chánh - TP.HCM)

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nếu trong hộ có thành viên chết thì quyền sử dụng đất của thành viên đó được để thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật về đất đai, pháp luật về thừa kế quy định tại Bộ Luật Dân sự năm 2015.

- Khoản 2, khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;

b) UBND cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;

c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

- Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định trình tự, thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Căn cứ quy định nêu trên, bạn đọc nghiên cứu và liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai tại địa phương nơi có đất để được hướng dẫn thủ tục hành chính cụ thể.

Post a Comment

Previous Post Next Post