Liên kết hộ khẩu với quyền sử dụng đất trong gia đình

Hộ khẩu là tài liệu quan trọng xác định địa chỉ thường trú và danh tính người dân. Nếu tên bạn có trong hộ khẩu, bạn sẽ được chung quyền sử dụng đất của gia đình, có quyền nhận được các dịch vụ xã hội và dựa vào địa chỉ đăng ký để tham gia các hoạt động xã hội, kinh doanh và học tập.

Theo quy định hiện hành, nếu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên “Hộ ông/bà” thì quyền sử dụng đất đó thuộc sở hữu chung của tất cả các thành viên trong hộ bao gồm cả cha mẹ và các con. Vậy, có tên trong hộ khẩu thì sẽ có chung quyền sử dụng đất?

Hình minh họa

Trả lời:

Theo Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định: “Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất”.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình thì ai có tên trong hộ khẩu là có chung quyền sử dụng đất. Để được xác định là thành viên hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, phải đáp ứng 2 điều kiện:

- Thứ nhất, có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình

- Thứ hai, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Như vậy, nếu con có chung quyền sử dụng đất với cha mẹ tại thời điểm đang sống chung thì thông tin người sử dụng đất trong Giấy chứng nhận ghi là hộ “Ông” (hoặc “Bà”).

Còn trường hợp con sinh ra sau thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất thì không có chung quyền sử dụng đất.

Post a Comment

Previous Post Next Post